Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

GLS TOHUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.; bilgi danışma hattını arayanların paylaşmış olduğu ad-soyad, iletişim bilgileri ve ses kaydına ait kişisel verileri;

  • Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
  • Aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
  • GLS TOHUMCULUK bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
  • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

  • Kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.
  • Ayrıca, görüşme sırasında paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.
  • Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yine web sayfamızdan temin edebileceğiniz Başvuru Formunu doldurarak Kuruluşumuzun “ Selimşahlar Mah. Sürat Yolu Sk. No:41 Şehzadeler 45007 Manisa – TÜRKİYE” adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.